Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / DEVI MAHATMYAM APARAADHA KSHAMAPANA STOTRAM

DEVI MAHATMYAM APARAADHA KSHAMAPANA STOTRAM

aparaadhashataM kRRitvaa jagadaMbeti coccaret|
yaaM gatiM samavaapnoti na taaM brahmaadayaH suraaH ||1||

saaparaadho.asmi sharaNaaM praaptastvaaM jagadambike|
idaaneemanukampyo.ahaM yathecChasi tathaa kuru ||2||

agnyaanaadvismRRitebhraantyaa yannyoonamadhikaM kRRitaM|
tatsarva kshhamyataaM devi praseeda parameshvaree ||3||

kaameshvaree jaganmaataaH saccidaanandavigrahe|
gRRihaaNaarcaamimaaM preetyaa praseeda parameshvaree ||4||

sarvaroopamayee devee sarvaM deveemayaM jagat|
ato.ahaM vishvaroopaaM tvaaM namaami parameshvareeM ||5||

poorNaM bhavatu tat sarvaM tvatprasaadaanmaheshvaree
yadatra paaThe jagadambike mayaa visargabiMdvakshharaheenameeritam| ||6||

tadastu saMpoorNataM prasaadataH saMkalpasiddhishca sadaiva jaayataaM||7||

bhaktyaabhaktyaanupoorvaM prasabhakRRitivashaat vyaktamavyaktamaMba ||8||

tat sarvaM saangamaastaaM bhagavati tvatprasaadaat praseeda ||9||

prasaadaM kuru me devi durgedevi namo.astute ||1

0||

||iti aparaadha kshhamaapaNa stotraM samaaptaM||

error: Content is protected !!