Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devi Argala Stuti

Devi Argala Stuti

Related image

Jayanthi mangala kali bhadrakali kapalini,
Durga kshama shiva dhathri swaha swadha namosthuthe., 1

Madhukaidabha vidhravi, vidhathru varadhe nama,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi., 2

Mahishasura nirnasa vidhathri varade nama,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi., 3

Vandidhamgriyuge, devi, devi sowbhagya dhayini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi., 4

Raktha Bheeja Vadhe, devi, Chanda Munda Vinasini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi., 5.

Achinthya roopa Charithe, Sarva Shathru vinasini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi., 6

Nathebhya Sarvadha bhakthya chandike pranathayame,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi., 7

Sthuvadbhyo bakthi poorvam thwam chandike Vyadhi nasini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,8

Chandike sathatham ye twamarchanyantheeha bhakthitha,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,9

Dehi sowbhagyam arogyam, dehi devi param sukham,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,1

0

Videhi dwishatham nasam, videhi bala muchagai,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,11

Videhi devi kalyanam videhi vipulam sriyam,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,12

Vidhyavantham yasasvantham lakshmivantham janam kuru,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,13

Prachanda daithya darpagne, Chandike pranathaya me,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,14

Chathurbhuje, chathur vakthra samsthuthe, parameswari,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,15.

Krishnena samsthuthe devi, saswad bakthya thwam ambike,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,16.

Himachala sutha nadha poojithe parameswari,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,17

Sura sura sirorathna nigrushta charanembike,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,18

Indrani pathi sad bhava poojithe parameswari,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,19

Devi, prachanda dhor dhanda daithya darpa vinasini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,20

Devi bakthajanodhama dathanandodhaye ambike,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.,21

Patneem manoramam dehi, mano vruthanu sareenim,
Tharinim durga samsara sagarasya kuloth bhavam.,22

Idham stotram padithwa thu Maha stotram paden nara,
Sa thu saptha sathi samkhya vara mapnodhi sampadham.

error: Content is protected !!