Breaking News
Home / Mantras / Upanishat / Chakshusha Upanishat

Chakshusha Upanishat

athaatah chaakshusheem paThitah siddhi vidyaam chashoo roga haraam
vyaakhyaasyaamo yathaa chakshoo rogaah sarvato nashyanti chakshusho
deeptirbhavati
om asya chaakshusha vidyaayaah
ahirbudhnya rushihi
gaayatree Chandaha
sooryo devataa
chakshu roga nivruttaye jape viniyogaha ||
om chakshuh chakshuh chakshuh chakshuhtejah sthiro bhava maam paahi paahi |
tvaritam chakshu rogaan shamaya shamaya | mama jaataroopam tejo darshaya
darshaya | yathaa aham andho nasyaam tathaa kalpaya kalpaya |
kalyaaNam kuru kuru |
mama yaani yaani poorva janma upaarjitaani chakshuh pratirodhaka dushkrutaani
rogaaNi sarvaaNi nirmoolya nirmoolya |
om namah chakshuh tejodaatre divyaaya bhaaskaraaya | om namah karuNaakaraaya
amrutaaya | om nama sooryaaya | om namo bhagavate sooryaaya akshitejase namaha
| om khecharaaya namaha | om mahate namaha | om rajase namaha | om tamase
namaha | om sattvaaya namaha | om asato maa sadgamaya | tamaso maa
jyotirgamaya | mrutyormaa amrutam gamaya | ushNo bhagavaan shuchiroopaha |
hamso bhagavaan shuchirah pratiroopaha |
ya imaam chaakshushmateem vidyaam braahmaNo nityamadheete na tasya akshirogo
bhavati | na tasya kule andho bhavati | ashTou braahmaNaan graahayitvaa atha vidyaa
siddhirbhavati | om vishvaroopam ghruNinam jaatavedasam hiraNmayam purusham
jyotiroopam | sahasra rashmih shatadhaa vartamaanah purushah prajaanaam
udayatyesha sooryaha |
om namo bhagavate aadityaaya akshi tejase aho vaahini vaahini svaahaa |
om saha naavavatu | saha nou bhunaktu | saha veeryam karavaavahaihi |
tejasvi naavadheetamastu maa vidvishaavahaihi |
om shaanti shaanti shaantihi ||

error: Content is protected !!