Breaking News
Home / Mantras / Upanishat (page 2)

Upanishat

Aatmabodha Upanishat

shreeman naaraayaNaakaaram ashTaakshara mahaashayam | svamaatraanubhavaat siddham aatmabodham hari bhaje || om vaangme manaseeti shaantihi || om pratyag aanandam brahma purusham praNava svaroopam akaara ukaara makaara iti tryaksharam praNavam tadetadomiti | yamuktvaa muchyate yogee janma samsaara bandhanaat | om namo naaraayaNaaya shankha chakra gadaa dharaaya tasmaat om namo naaraayaNeti mantropaasako vaikunTha bhavanam gamishyati | atha yadidam brahmapuram punDareekam tasmaat taDitaabha …

Read More »

Dakshinaamurti Upanishat

yan mauna vyaakhyayaa maunipaTalam kshaNa maatrataha | mahaa mauna padam yaati sa hi me paramaa gatihi || om saha naavavatu | saha nau bhunaktu | saha veeryam karavaavahai | tejasvinaavadheetamastu maa vidvishaavahai || om shaantih shaantih shaantihi || om brahmaavarte mahaa bhaanDeera vaTa moole mahaa satraaya sametaa maharshayaha shaunakaadayaste ha samitpaaNayaha tattva jigyaasavo maarkanDeyam chira jeevinam upasametya paprachChuhu kena tvam …

Read More »

Aatmabodha Upanishat 

shreeman naaraayaNaakaaram ashTaakshara mahaashayam | svamaatraanubhavaat siddham aatmabodham hari bhaje || om vaangme manaseeti shaantihi || om pratyag aanandam brahma purusham praNava svaroopam akaara ukaara makaara iti tryaksharam praNavam tadetadomiti | yamuktvaa muchyate yogee janma samsaara bandhanaat | om namo naaraayaNaaya shankha chakra gadaa dharaaya tasmaat om namo naaraayaNeti mantropaasako vaikunTha bhavanam gamishyati | atha yadidam brahmapuram punDareekam tasmaat taDitaabha …

Read More »
error: Content is protected !!