Breaking News
Home / Mantras / shiva

shiva

Shiv Dhyaan Mantra

‘Karcharankritam Vaa Kaayjam Karmjam Vaa Shravannayanjam Va  Shravannayanjam Vaa Maansam Vaa Paradham I Vihitam Vihitam Vaa Sarv Metat Kshamasva Jay Jay Karunaabdhe Shree Mahadev Shambho

Read More »

Shiva sankara stotram

om shiva om shiva paraatparaa shiva omkaaraa shiva tava sharaNam namaami shankara bhajaami shankara umaa maheshvara tava sharaNam gouree shankara shambho shankara saamba sadaashiva tava sharaNam

Read More »

Vande Shambhum Umapathim slokam

Vande Shambum Umapathim Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannaga Bhooshanam Mrugadharam Vande Pasoonaam Pathim Vande Surya Sasanka Vahni Nayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhaktha Janasrayam cha Varadam Vande Shivam Sankaram Vande Shivam Sankaram

Read More »

Daridraya Dukha Dahana Shiva Stotram

Visweswaraya narakarnava tharanaya, Karnamruthaya Sasi shekara dharanaya, Karpoorakanthi dhavalaya jada dharaya, Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya || 1 || Gouri priyaya rajaneesa kala dharaya, Kalanthakaya Bhujagadhipa kankanaya, Gangadharaya Gaja raja Vimardhanaya, Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya || 2 || Baktha priyaya bhava roga bhayapahaya, Ugraya durgabhava sagara tharanaya, Jyothirmayaya guna Nama nruthyakaya, Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya || 3 || …

Read More »

Sri Subramanya Pancharathnam

Shadananam, chandana lepithangam, Mahorasam, divya mayoora vahanam, Rudrasya soonum, sura loka nadam, Brahmanya devam, saranam prapadye., 1 Jajwalyamanam, sura brunda vandyam, Kumaradhara thada mandirastham, Kandarpa roopam, Kamaneeya gathram, Brahmanya devam, saranam prapadye., 2 Dwishadbujam dwadasa divya nethram, Trayee thanum soolamasim dadhanam, Seshavatharam, kamaneeya roopam, Brahmanya devam, saranam prapadye., 3 Surari gorahava shobhamanam, Surothamam shakthi daram kumaram, Sudhaara shakthyayudha shobhi hastham, …

Read More »

Sri Dakshinamurthy Stotram

Mouna Vyakhya prakatitha, para, Brahma thathwam yuvanam, Varshishtha anthevasad rishiganai, Ravrutham brahma nishtai, Acharyendram kara kalihtha chin, Mudram ananda roopam, Swathmaramam mudhitha vadanam, Dakshinamurthim eede.1 Viswam darpana drusyamana nagari, Thulyam nijantargatham, Pasyannathmani mayaya bahirivoth, Bhutham yatha nidraya, Ya sakshath kuruthe prabodha samaye, Swathmanameva dwayam, Thasmai sri guru murthaye nama idham, Sree Dakshinamurthaye., 2 Beejasyanthari vankuro jagadhidham, Prang nirvikalpam puna, Mayakalpitha …

Read More »

Maha Mrutyunjaya stotram

Om Sri Ganesaya Nama. Om asya Sri Maha mrutyunjaya stotra mantrasya, Sri Markandeya rishi, Anushtup chanda, Sri Mrutyunjayo devatha, Gowri shakthi, samastha mrutyu santhyartham, sakala aiswarya prapthyartham, jape viniyoga Stotram Chandrarkagni vilochanam, smitha mukam, Padmadwayantha sthitham, Mudra pasa mrugakshasuthra vilasath paanim Himaam suprabham, Kotindu prakalathsudhaplutha thanum haaraathi, Bhooshojwalam, Kantham viswa vimohanam, pasupathim, Mruthyunjayam bhavayeth. Rudram, pasupathim, sthanum, neelakandam, umapathim, Namami …

Read More »

Swarna malya stotram

This stotram was sung by Adi Sankaracharya. 1.Isha , Girisha , naresha, paresha , Mahesha , bhileshaya bhooshana bho, Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam, 2.Umaya divya sumangala vigraha valingitha vamanga vibho, Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam, 3.Uri Kuru mama ajnam anadham , duri kuru , may duritham bho, Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may …

Read More »

Vaidyanatha Namaskaram

Achikithsa chikithsaya cha, Aadhyantha rahithaya cha, Sarva lokaika vandhyaya, Vaidyanathaya they nama., 1 Aprameyayaya mahathe, Suprasanna mukhaya cha, Abheeshta dhayine nithyam, Vaidyanathaya they nama., 2 Mruthyunjayaya sarvaya, Mrudani vama bhagine, Veda vedyaya rudraya, Vaidyanathaya they nama., 3 Sri Rama bhadra vandyaya, Jagatham hithakarine, Somardha dharine thubhyam, Vaidyanathaya they nama., 4 Neelakandaya soumithri, Poojithaya Mrudaya cha, Chandra vahnyarka nethraya, Vaidyanathaya they …

Read More »

Veda Sara Shiva Stotram

Pasunam pathim papa nasam paresam, Gajendrasya kruthimvasanam varenyam, Jada jutamadhye sphurad Ganagavarim, Mahadevamekam smarami smararim., 1 Mahesam, suresam, surarathinasam, Vibhum, Viswanaham,Vibhuthyanga bhoosham, Virupaksha mindwarka vahnithra nethram, Sadananda meede Prabhu pancha vakthram., 2 Shivaakantha Shambho, sasangardha moule, Mahesanasulin Jatajutadharin, Thwameka jagadvyapako Viswaroopa, Praseeda, Praseeda Prabho poorna Roopa., 3 Parathmanamadhyam, Jagat bheejamekam, Nireeham nirakaramonkara vandhyam, Yatho jayathe palyathe yena viswam, Thameesam bhaje …

Read More »
error: Content is protected !!