Ashtakams

Kaalabhairava Ashtakam

Kaalabhairava Ashtakam This Stotram is sung and composed by Adi sanakaracharya,This  stotram is for meditating the lord siva.If you meditating shiva stuti daily,he gives wealth and prosperity.he is the god of all the gods.He will clear the all  problem in your life by chanting this mantra daily.we can seeking the blessing form shiva by chanting this stotram.He protects his devotees …

Read More »

Rahu Kala Durga ashtakam

Rahu Kala Durga ashtakam Vazhvu Aanaval Durga, Vakkumanaval, Vanil Ninraval, Indha Mannil Vandhanal, Thazhvu Athaval, Durga Thayum Aanaval Thapam Neengiye, Yennai Thangum Durgaye, Devi Durgaye, Jaya Devi Durgaye, Devi Durgaye, Jaya Devi Durgaye Ulagai Eendraval Durga, Umayum Aanaval, Unmai Aanaval, Yendhan Uyirai Kappaval, Nilavil Ninraval, Durga Nithyai Aanaval, Nilavi Nindraval, Yendhan Nidhiyum Durgaye, Devi Durgaye, Jaya Devi Durgaye, Devi Durgaye, …

Read More »

Parvathi Vallabha Ashtakam

Parvathi Vallabha Ashtakam   Namo Bhootha Nadham Namo Deva Devam Nama Kala Kalam Namo Divya Thaejam Nama Kama Basmam Nama Santha Seelam Bhaje Parvathi Vallabham Neela Kandam. Sada Theertha Sidham Sadha Bhaktha Paksham Sada Shaiva Poojyam Sada Shura Basmam Sada Dhyana Yuktham Sada Jnana Dalpam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Smasanam Bhayanam Maha Sthaana Vasam Sareeram Gajaa Naam Sada Charma Vaeshtam Pisacham Nisesasam Pasoonaam Prathishtam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Phani Naga Kande Bhujangah Danekam Gale Run Damalam Maha Veera Sooram Kadi Vyagra Sarmam. Chitha Basma Laepam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Siraad Shuddha Ganga Shivaa Vama Bhagam Vyad Deerga Kesam Sadaa Maam Trinethram Phanee Naga Karnaam Sada Bala Chandram Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Kare Soola Dharam Maha Kashta Nasam Suresam Varesam Mahesam Janesam Thane Charu Eesam Dwajesam Gireesam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Udhasam Sudhasam Su Kailasa Vasam Dara Nirdhram Sasmsidhi Tham Hyathi Devam Aja Hema Kalpa Dhruma Kalpa Sevyam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Mune Naam Varenyam Gunam Roopa Varnam Dweeja Sampa Dastham Shivam Veda Sasthram Aho Dheena Vathsam Krupalum Shivam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Sada Bhava Nadham Sada Sevya Manam Sada Bhakthi Devam Sada Poojyamanam Maya Theertha Vasam Sada Sevya Mekham Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Read More »

Mookambika Ashtakam

Mookambika Ashtakam This stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Mookambika  .By chanting  this stotram daily in home will get Mookambika anugraha.It bring prosperity and healthy life. Ashtakam Namasthe Jagad Dhatri Sadbrahma Roope, Namasthe Haropendradathradhi Vandhye, Namasthe Prapanneshta Danaika Dakshe, Namasthe Mahalakshmi, Kola Puresi. 1 Vidhi Kruthivasa Harir Viswamedath, Srujath Yaththipaatheethiyathad Prasidham, Krupaloka Nadhe, Aavadhe Shakthiroope, Namasthe Mahalakshmi, …

Read More »

Sri Ganesha ashtakam

Sri Ganesha ashtakam Ganapati Ashtakam stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Ganapati.By chanting  this stotram daily in home will get Ganapati anugraha.It bring prosperity and healthy life. Ashtakam Ekadantam Mahaakaayam Taptakaajnchana sannibham Lambodaram Vishaalaaxam Vande Ham Gananaayakam ॥1॥ Mounji Krishnajeenadharam NaagaYagnopaveethanam Bhalendu Sakalam Moulim, Vande Ham Gananayakam ॥2॥ Ambikaa hridayaanandam maathru bhi paripaalitam Bhakta priyam madonmattam vandeham gana naayakam ॥3॥ …

Read More »

Bilvashtakam

Bilvashtakam This  stotram is for meditating the lord siva.If you meditating shiva stuti daily,he gives wealth and prosperity.he is the god of all the gods.he will clear the all  problem in your life by chanting this mantra daily.we can seeking the blessing form shiva by chanting this stotram. Stotram tridalam triguNaakaaram trinetram cha trayaayudham I trijanmaa paapasanhaaram eka Bilva shivaarpaNam …

Read More »

Siva ashtakam

This stotram for meditating the lord siva.If you meditating shiva  ashatakam daily,he gives wealth and prosperity.he is the god of all the gods.he will clear the all  problem in your life by chanting this mantra daily.we can seeking the blessing form shiva by chanting this stotram. Ashtakam: 1. Prabhum Praananaatham Vibhum Vishwanaatham Jagannaatha Naatham Sadaananda Bhaajam Bhavadbhavya Bhooteshwaram Bhootanaatham Shivam …

Read More »

Vishnu ashtakam

Vishnu ashtakam This  stotram is for meditating the lord vishnu.If you meditating Vishnu daily,he gives wealth and prosperity..He will clear the all  problem in your life by chanting this mantra daily.we can seeking the blessing form Vishnu by chanting this stotram. Ashtakam Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam Sarahandraphalam Mahadaithyakalam Nabho Neelakayam Duravaramayam Supadmasahayam Bajeeham Bajeeham 1   Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam Jagatsannivasam …

Read More »

Maha Lakshmi ashtakam

Maha Lakshmi ashtakam This stotram is most effective stotram for pleasing the goddess lakshmi.By chanting this stotram daily in home will get lakshmi anugraha.It bring prosperity and wealthy life. Ashtakam Namasthesthu Mahamaye Sreepeethe Surapoojithe Sankha Chakra Gada Hasthe Maha Lakshmi Namosthuthe 1 Namasthe Garudaroodhe Kolasura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namosthuthe 2 Sarvagne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari …

Read More »

kalabhairava ashtakam

Deva raja sevya mana pavangri pankajam, | Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram, || Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,| Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 1   Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param, | Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam || Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam, | Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 2   Soola tanga pasa danda pani madhi karanam, …

Read More »
error: Content is protected !!