Breaking News
Home / Mantras /  Bhoo Suktam

 Bhoo Suktam

 Bhoo Suktam

om || bhoomir bhoomnaa dyourvariNaa antariksham mahitvaa | upasthey tey devyaditey
agnim annaadam annaadyaayaadadhey | aa~yangouh prushnirakramee
dasananmaataraM punaha | pitaram cha prayantsuvaha | trimshaddhaama viraajati
vaakpatangaaya shishriye | pratyasya vaha dyubhihi | asya praaNaad
apaanatyantashcharati rochanaa | vyakhyan mahishah suvaha | yattvaa kruddhah
parovapamanyunaa yadavartyaa | sukalpamagne tattava punastvoddeepayaamasi |
yattey manyuparoptasya pruthivee manudadhvasey | aadityaa vishvey taddevaa
vasavashcha samaabharan |
medinee devee vasundharaa syaad vasudhaa vaasavee | brahma varchasah pitruNaag
shrotram chakshurmanaha | devee hiraNyagarbhiNee devee prasoovaree | sadaney
satyaayaney seeda | samudravatee saavitreeha no devee mahya~ggee | mahee
dharaNee maho vyathishThaashshrungey shrungey yajney yajney vibheeshiNee |
indrapatnee vyaapinee surasaridiha | vaayumatee jalashayanee shriyamdhaaraajaa
satyandho parimedinee | shvoparidhattam parigaaya |
vishNupatnee maheem deveem maadhaveem maadhavapriyaam | lakshmee
priyasakheem deveem namaamyachyuta vallabhaam |
om dhanurdharyaayai vidmahey sarvasiddhayai cha dheemahi | tanno dharaa
prachodayaat | maheem deveem vishNupatnee-mayoorjaam | prateecheem menaam
havishaa yajaamaha | tredhaa vishNururugaayo vichakramey | maheem divam
pruthiveem antariksham | tatcChroNaitishrava-icChamaanaa | puNyagg shlokam
yajamaanaaya kruNvatee ||
om shaantih shaantih shaantihi

error: Content is protected !!