Breaking News
Home / Mantras / Bhaagya suktam

Bhaagya suktam

Bhaagya suktam

aittareeya braahmaNam, ashTakam – 2, prashnah – 8, anuvaakya – 9
om praatar agnim praatar indragm havaamahey praatar mitraa varuNaa praatar
ashvinaa |
praatar bhagm pooshaNam brahmaNaspatim praatassomamuta rudragm huvema || 1 ||
praatar jitam bhagamugragm huvema vayam putra-maditeryo vidhartaa |
aaddhrashchidyam manyamaanasturashchidraajaa chidyam bhagam bhaksheetyaaha
|| 2 ||
bhaga praNeta-rbhaga satyaraadho bhagemaam dhiyamudavadadannaha |
bhagapraNo janaya gobhi-rashvairbhagapranrubhi-rnruvantassyaama || 3 ||
utedaaneem bhagavantas syaamota prapitva uta madhye ahnaam |
utoditaa maghavan thsooryasya vayam devaanaagm sumatou syaama || 4 ||
bhaga eva bhagavaagm astu devaastena vayam bhagavantas syaama |
tam tvaa bhaga sarva ijjohaveemi sano bhaga pura etaa bhaveha || 5 ||
samadhvaraayoshaso anamanta dadhikraaveva shuchaye padaaya |
arvaacheenam vasuvidam bhaganno rathamivaashvaajina aavahantu || 6 ||
ashvaavatee-rgomateerna ushaaso veeravateessada-mucChantu bhadraaha |
ghRutam duhaanaa vishvatah prapeenaayooyam paata svastibhissadaa naha || 7 ||
yo maa agney bhaaginagm santa-mathaabhaagam chikeerushati |
abhaagamagney tam kuru maamagney bhaaginam kuru || 8 ||
om shaantih shaantih shaantihi ||

error: Content is protected !!