Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Bala Tripurasundari Pancharathnam

Bala Tripurasundari Pancharathnam

Image result for Balambika Dasakam

Stotram
1.Neelalakaam , sasi mukhim , nava pallavoshtim,
Chambeya pushpa sushumojjwala divya naasaam,
Padmekshanaam mukura sundara kanda bhagaam,
Thwaam saampradham Tripurasundari devi Vandhe

2.Sri Kunda kudmala sikojjwala dandabrundaam,
Mandasmitha dhyuthi thirohitha charu vaanim,
Nanaa mani sthakitha hara sucharu kandim,
Thwaam saampradhaam Tripurasundari devi vandhe.

3.Peenasthanim ganabujaam vipulabhja hasthaam,
Brungavali jitha shobitha romarajim,
Mathebha kumbha kucha bara sunamra madhyaam,
Thwaam saampradhaam Tripurasundari devi vandhe.

4.Rambojwaloru yugalaam , mrugaraja bhadraam,
Indradhi deva makutojjwala pada padmaam,
Hemambaraam kara druthanchitha Gadga valleem,
Thwaam saampradhaam Tripurasundari devi vandhe.

5.Mathebha vakthra jananim , mruda deha yukthaam,
Sailagra madhya nilayaam , vara sundaraangim ,
Kotiswarakhya hrudhi samsthitha Pada padmam,
Thwaam saampradhaam Tripurasundari devi vandhe.

Bale thwath pada yugalam dhyathwaa sampradhi nirmitham,
Naveenam pancha rathnam cha daryarthaam charana dwaye.

error: Content is protected !!