Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / ASHTALAKSHMI STUTI

ASHTALAKSHMI STUTI

Image result for ashta laxmi images

Rathayanya, yashwapoorvam

Gajanatha prabodhinaa

Saamraajya daayineem deveem

gajalakshmeem namaamyaham

 

Dhanamagnirdhanam vaayuhu

Dhanam bhootani panchacha

Prabhootaishwarya samdhaatreem

Dhanalakshmeem namaamyaham

 

Prudhvee garbha samudbhinna

Naanaavreehi swaroopineem

Pasu sampat swaroopaancha

Dhaanyalakshmeem namaamyaham

 

Samaatsaryam na chakrodho

Nabheetirnacha bhedadheeh

Yadbhaktaanam vineetaanaam

Dhairyalakshmeem namaamyaham

 

Putra poutra swaroopena

Pasubhrutyaatmanaaswamam

Sambhavanteencha

Santaana lakshmeem deveem namaamyaham

 

Naanaa vijnaana samdhaatreem

Buddhi suddhi pradaayineem

Amrutatva pradaatreemcha

Vidyalakshmeem namaamyaham

 

Nitya soubhaagya sousheelyam

Varalakshmeem dadaatiyaa

Prasannaam straina sulabhaam

Aadilakshmeem namaamyaham

 

Sarva shakti swaroopancha

Sarva siddhi pradaayineem

Sarveshwareem sri vijaya

Lakshmee deveem namaamyaham

 

Ashtalakshmi samaahaara swaroopaam

taam haripriyaam

moksha lakshmim mahaa lakshmim

sarva lakshmim namaamyaham

 

daaridya duhkha haranam

samruddhirani sampadaam

sachidaananda poornatvam

ashta lakshmee stuterbhavet.

error: Content is protected !!