Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Anjaneya (hanumaana) dwadashanama stotram

Anjaneya (hanumaana) dwadashanama stotram

Anjaneya (hanumaana) dwadashanama stotram

hanumaana anjanaasoonu vaayuputro mahaabala |
raameshTa phaalgunasakhaa pingaaksha amitavikrama || 1 ||
utathikarmaNashchaiva seetaa-shoka vinaashaka |
lakshmaNa praaNadaataa cha dashagreeva darpahaa || 2 ||
evam dwaadashanaamaani kapeendrashcha mahaatmana |
swaapakaale paThet nityam yaatraakaale viSheshataha |
tasya mrityubhayam naasti sarvatra vijayee bhavet || 3 ||

error: Content is protected !!