Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Ananda Valli Stotram

Ananda Valli Stotram

Namasthe Lalithe Devi,
Srimath Simhasaneshwari,
Bhakthanam ishtathe matha,
Sri Ananda valli namosthute., 1

Chandrodayam kruthavathi,
Thadangena Maheswari,
Ayur dehi Jagan Matha,
Sri Ananda valli namosthute., 2

Agasthyesa Sri Kanthe,
Saranagatha vathasale,
Arogyam dehi may nithyam,
Sri Ananda valli namosthute., 3

Kalyani Mangalam dehi,
Jagath mangala kaarini,
Iyswaryam dehi may nithyam,
Sri Ananda valli namosthute., 4

Chandra Mandala madhyasthe,
Maha Tripura sundari,
Sri Chakra raja nilaye,
Sri Ananda valli namosthute., 5

Rajeeva lochane poorne,
Poorna chandra vidhayini,
Soubhagyam dehi may nithyam,
Sri Ananda valli namosthute., 6

Ganesa skanda janani,
Veda roope dhanseswari,
Keerthi, vrudhim cha may devi,
Sri Ananda valli namosthute., 7

Suvasinee priye matha,
Soumangalya vardhini,
Mangalyam dehi may nithyam,
Sri Ananda valli namosthute., 8

Parvaradhanai bhakthya,
Ishtanaam ishta daayithe,
Sri lalithe dhanam may nithyam,
Sri Ananda valli namosthute., 9

Sri Ananda valleer idham stotram,
Ya padeth shakthi sannidhou,
Ayur balam Yaso varcho,
Mangalam cha bhaveth sukham., 1

0

error: Content is protected !!