Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Ambaa Shivashankari stotram

Ambaa Shivashankari stotram

ambaa shiva shankaree
jagadambaa parameshvaree
ambaa mookaambaa herambaa jananiye
ambaa mookaambaa herambaa janani
soorya bimbe sourambe naa nambidaruve
shaaradaambaa shivashankaree
gouree hari sodaree bhaya doori karuNaakaree
teere onkaare vistaare mundina daaree
tore nistaare gambheere vandipe
shaaradaambaa shivashankaree
daasaatmakay shaambhavee vara paadaantakay bhairavee
vaadaa kailaasaa gireesha nambide ninna
eesha sarvesha parameshana priya
shaaradaambaa shivashankaree
shaante jayabhaaratee guNavante ninagaaratee
santata nende nanna antarangadoLu nee
kaante vedaante nishchinte shaaradaa maate
ambaa shivashankaree
ambaa mookaambaa herambaa jananiye
ambaa mookaambaa herambaa janani
sooryabimbe sourambe naa nambidaruve
shaaradaambaa shivashankaree
ambaa shivashankaree
jagadambaa parameshvaree

error: Content is protected !!