Breaking News
Home / Ashtakams / Achyuta ashtakam

Achyuta ashtakam

Achyuta ashTakam

achyutam keshavam raama naaraayaNam
krishNa daamodaram vaasudevam harim ||
shreedharam maadhavam gopikaa vallabham
jaanakee naayakam raamachandram bhajay || 1 ||
achyutam keshavam satyabhaamaadhavam
maadhavam shreedharam raadhikaa raadhitam ||
indiraa mandiram chetasaa sundaram
devakee nandanam nandanam sandadhay || 2 ||
vishNavay jishNavay shankhinay chakriNay
rukmiNee raaginay jaanakee jaanayay ||
vallavee vallabhaaya architaa-yaatmanay
kamsa vidhvamsinay vanshinay tay namaha || 3 ||
krishNa govinda hay raama naaraayaNa
shreepatay vaasudeva archita shreenidhay ||
achyutaananta hay maadhava adhokshaja
dvaarakaa naayaka draupadee rakshaka || 4 ||
raakshasa kshobhitah seetayaa shobhito
danDakaaraNya bhoo puNyataa kaaraNaha ||
lakshmaNe naanvito vaanaraihi sevito
agastya sampoojito raaghavah paatu maam || 5 ||
dhenukaarishTako anishTakruddha dveshiNaaM
keshihaa kamsa hruddha vamshikaa vaadakah ||
pootanaa kopakah soorajaa khelano
baala gopaalakah paatu maam sarvadaa || 6 ||
vidyud uddhayota vaana prasphurad vaasasam
praavruDambhodavat prollasadvigraham ||
vanyayaa maalayaa shobhito rasthalam
lohitaanghridooyam vaarijaaksham bhajay || 7

kunchitaihi kuntalair bhraajim aanaananam
ratna maulim lasat kunDalam ganDayoho ||
haara keyoorakam kankaNa projjvalam
kinkiNee manjulam shyaamalam tam bhajay || 8

error: Content is protected !!