Breaking News
Home / Mantras / Hari Nama Mala Stotram

Hari Nama Mala Stotram

Govindam Gokulanandam,
Gopalam Gopikapathim,
Govardhanodharam Dheeram,
Tham vande Gomathi priyam., 1

Narayanam narakaram,
Nara veeram Narothamam,
Nrusimham, Naganatham,
Tham vande narakanthakam., 2

Peethambaram, Padmanabham,
Padamaksham, Purushothamam,
Pavithram, Paramanandam,
Tham vande Parameshwaram., 3

Raghavam, Ramachandram cha,
Ravanarim, Ramapathim,
Rajeevalochanam Ramam,
Tham Vande Raghu Nandanam., 4

Vamanam, Viswaroopam,
Vasudevam, cha Vittalam,
Visweswaram Vibhum Vyasam,
Tham vande Veda Vallabham., 5

Vamadevam, Divyasimham,
Dayaum, Deena nayakam,
Daithyarimdeva devam cha,
Tham Vande Devaki Sutham., 6

Murarim madhavam mathsyam,
Mukundam dushta mardhanam,
Munjakesam Maha Bahum,
Tham vande Madhu Sudanam., 7

Kesavam kamala kantham,
Kamesam kousthubha priyam,
Koumodhakidharam krishnam,
Tham vande kouravanthakam., 8

Bhoodaram, bhuvananandam,
Bhoothesam, bhootha nayakam,
Bhavanaikam, Bhujangendram,
Tham vande bhava nasanam., 9

Janardhanam Jagannatham,
Jagad jandhya vinasanam,
Jamadagnyam Paramjyothi,
Stham vande jalasayinam., 1

0
.
Chathurbhujam Chidanandam,
Chanura malla mardhanam,
Charachara gatham devam,
Tham vande chakra paninam., 11

Sriyakkaram sriyonadham,
Sreedharam, Sreevaraprdham,
Sreevatsa lasitham soumyam,
Tham vande Sri Sureswaram., 12

Yogeeswaram yagnapathim,
Yasodananda dayakam,
Yamuna jala sachayam,
Tham vande yadunayagam., 13

Saligrama sila shuddham,
Sanka chakropa shobitham,
Surasura sada sevyam,
Tham vande sadhu vallabham., 14

Trivikramam tapomurthim,
Trividhagouga nasanam,
Tristhalam theertha rajendram,
Tham vande thulasi priyam., 15

Anantham aadhi purusham,
Achyuthm cha vara pradham,
Aanandam cha sadanandam,
Tham vande chaga nasanam., 16

Leelaya Dhootha Bhoobaram,
Loka sathwaika vanditham,
Lokeswaram cha Sree kantham,
Tham vande Lakshamana priyam., 17

Harischa harinaksham cha,
Harinadham Hari Priyam,
Halayudha sahayam cha,
Tham vande Hanmathpathim., 18

Phalasruthi

Harinama krutha mala,
Pavithrapapanasini,
Balirajendrachopthascha,
Kandedharya prayathnatha.

error: Content is protected !!