Breaking News
Home / Mantras / Ashta vimsathi Vishnu Nama Stotram

Ashta vimsathi Vishnu Nama Stotram

Image result for ashtakshara

By chanting this mantra in full moon day will get lord Vishnu Anugraha.

Mantra

Mathsyam koorma varahancha, Vamanancha Janardhanam,
Govindam Pundareekaksham Madhavam Madhu soodhanam., 1

Padmanabham, sahasraksham, vanamalam, halayudham,
Govardhanam, Hrishikesam, Vaikuntam, purushothamam., 2

Viswaroopam, vasudevam, Ramam Narayanam Harim,
Damodharam, Sridharancha Vedangam, Garuda dwajam., 3

Anantham, Krishna gopalam, japatho nasthi pathakam., 4

Gavam koti pradhanasya, aswamedha sathasya cha,
Kanya dhana sahasranam, phalam prapnothi manava,
Aamayaam vaa pournamasyam, ekadasyam thadiva cha., 5

Sandhya kale smaranithyam, prathakale thadaiva cha,
Madhyahne cha japen nithyam sarva papai pramuchyathe., 6

error: Content is protected !!