Breaking News
Home / Mantras / Durga Sapta Shloka

Durga Sapta Shloka

Related image

Durga Sapta Shloka

om asya shree durgaa sapta shlokee mahaamantrasya
naaraayaNa rushihi anushTupaadeeni Chandaamsi
shree mahaakaalee mahaalakshmee mahaasarasvatyo devataaha
shree jagadambaa preetyarthe jape viniyogaha ||
gyaaninaam api chetaamsi devee bhagavatee hi saa |
balaadaakrushya mohaaya mahaamaayaa prayacChati || 1 ||
durge smrutaa harasi bheetim ashesha jantoh
svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi |
daaridrya duhkha bhaya haariNee kaa tvadanyaa
sarvopakaara karaNaaya sadaardra chittaa || 2 ||
sarva mangaLa maangaLye shive sarvaartha saadhike |
sharaNye tryambake gouri naaraayaNi namostu te || 3 ||
sharaNaagata deenaarta paritraaNa paraayaNe |
sarvasyaarte hare devi naaraayaNi namostu te || 4 ||
sarvasvaroope sarveshe sarvashakti samanvite |
bhayebhyah traahi no devee durge devee namostu te || 5 ||
rogaan asheshaan apahamsi tushTaa rushTaa tu kaamaan sakalaan abheeshTaan |
tvaam aashritaanaam na vipannaraaNaam tvaam aashritaa hyaashrayataam || 6 ||
sarvaabaadhaa prashamanam trailokyasya akhileshvaree |
evameva tvayaa kaaryam asmad vairi vinaashanam || 7 ||
|| iti durgaa sapta shlokee ||

error: Content is protected !!