Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Durga suktam

Durga suktam

Durga suktam

This is most effective stotram for pleasing the goddess durga.By chanting this stotram daily in home will get durga anugraha.It bring prosperity and wealthy life.

Stotram

om jaatavedase sunavaama soma maraateeyato nidahaati vedaha |
sa nah parshadati durgaaNi vishvaa naaveva sindhum duritaa~tyagnihi ||
taamagnivarNaam tapasaa jvalanteem vairochaneem karmaphaleshu jushTaam |
durgaam deveegm sharaNamaham prapadye sutarasi tarase namaha ||
agne tvam paarayaa navyo asmaanth svastibhirati durgaaNi vishvaa |
pooshcha pruthvee bahuLaa na urvee bhavaa tokaaya tanayaaya shanyoho ||
vishvaani no durgahaa jaatavedah sindhunna naavaa duritaa~tiparshi |
agne atrivanmanasaa gruNaano~smaakam bodhyavitaa tanoonaam ||
prutanaa jitagam sahamaanam ugram agnigm huvema paramaathsadhasthaat |
sa nah parshadati durgaaNi vishvaa kshaamaddevo ati duritaa~tyagnihi ||
pratnoshi kameeDyo adhvareshu sanaaccha hotaa navyashcha satsi |
svaanchaa~gne tanuvam piprayasvaasmabhyam cha saubhagamaayajasva ||
gobhirjushTamayujo nishiktam tavendra vishNor anusancharema |
naakasya prushThamabhi samvasaano vaishNaveem loka iha maadayantaam ||
om kaatyaayanaaya vidmahe kanyakumaari dheemahi |
tanno durgih prachodayaat ||
om shaantih shaantih shaantihi ||

error: Content is protected !!