Breaking News
Home / Mantras / Ardhanaareeshvara shatanaama stotram

Ardhanaareeshvara shatanaama stotram

Ardhanaareeshvara shatanaama stotram

This Stotram is written by Adi Sankarcharya .Ardha Naareeswara means siva and pravati(shakti) combine and form a single body.Ardhanarishvara stotram describe both siva and pravati devi in a single body.By chanting this mantra daily will get siva and pravati anugraha.It also remove all problems in material life. It brings happy and wealthy material life.

Stotram

chaamunDikaambaa shreekanThah paarvatee parameshvaraha |
mahaaraagnee mahaadevah sadaaraadhyaa sadaashivaha || 1 ||
shivaardhaangee shivaardhaango bhairavee kaalabhairavaha |
shakti tritayah roopaaDhyaa moortitritaya roopavaan || 2 ||
kaamakoTi supeeThasthaa kaashee kshetra samaashrayaha |
daakshaayanee dakshavairee shoolini shooladhaarakaha || 3 ||
hreenkaara panjara shukee harishankara roopavaan |
shreemad agneshajananee shaDaanana sujanmabhoohu || 4 ||
panchapretaasana aarooDhaa panchabrahma svaroopabhrut |
chanDa munDa shirashChetree jalandhara shirodharaha || 5 ||
simhavaaho vrushaarooDhah shyaamaabhaa sphaTikaprabhaha |
mahishaasura samhartree gajaasura vimardhanaha || 6 ||
mahaabalaa chalaavaasaa mahaakailaasa vaasabhoohu |
bhadrakaalee veerabhadro meenaakshee sundareshvaraha || 7 ||
bhanDaasuraadi samhartree dushTaandhaka vimardhanaha |
madhukaiTabha samhartree madhuraapura naayakaha || 8 ||
kaalatraya svaroopaaDhyaa kaaryatraya vidhaayakaha |
girijaataa gireeshashcha vaishnavee vishnu vallabhaha || 9 ||
vishaalaakshee vishvanaathah pushpaastraa vishnumaarganaha |
kausumbha vasanopetaa vyaaghra charmaambara aavrutaa || 1
0 ||
moolaprakruti roopaaDhyaa parabrahma svaroopavaan |
runDamaalaa vibhooshaaDhyaa lasat rudraaksha maalikaha || 11 ||
manoroopekshu kodanDa mahaameru dhanurdharaha |
chandrachooDaa chandramouLih mahaamaayaa maheshvaraha || 12 ||
mahaakaalee mahaakaalo divyaroopaa digambaraha |
bindupeeTha sukhaaseenaa shreemad omkaara peeThagaha || 13 ||
haridraa kumkum aaliptaa bhasmoddhooLita vigrahaha |
mahaapadmaaTavee lolaa mahaabilvaaTavee priyaha || 14 ||
sudhaamayee vishadharo maatangee mukuTeshvaraha |
vedavedyaa vedavaajee chakreshee vishNu chakradaha || 15 ||
jaganmayee jagadroopo mruDaanee mrutyunaashanaha |
raamaarchita padaambhojaa krishnaputra varapradaha || 16 ||
ramaavaanee susamsevyaa vishnu brahma susevitaha |
soorya chandraagni nayanaa tejah traya vilochanaha || 17 ||
chidagnikunDa sambhootaa mahaalinga samudbhavaha |
kambukanThee kaalakanThee vajreshee vajrapoojitaha || 18 ||
trikanTakee tribhangeesah bhasmarakshaa smaraantakaha |
hayagreeva varoddhaatree maarkanDeya varapradaha || 19 ||
chintaamaNi gruhaavaasaa mandaraachala mandiraha |
vindhyaachala krutaavaasaa vindhyashailaarya poojitaha || 20 ||
manonmanee lingaroopo jagadaambaa jagatpitaa |
yoganidraa yogagamyo bhavaanee bhavamoortimaan || 21 ||
shreechakra aatma ratha aarooDhaa dharaneedhara samsthitaha |
shreevidyaavedya mahimaa nigamaagama samshrayaha || 22 ||
dashasheersha samaayuktaa panchavimshati sheershavaan |
ashTaadasha bhujaayuktaa panchaasatkara manDitaha || 23 ||
braahmayaadi maatrukaaroopaa shataashTekaa dashaatmavaan |
sthiraa sthaanu stathaabaalaa sadyojaata umaa mruDaha || 24 ||
shivaashivashcha rudraanee rudrashchaiva eeshvareeshvaraha |
kadamba kaananaavaasaa daaru kaaruNya lopupaha || 25 ||
navaaksharee manu stutyaa panchaakshara manupriyaha |
navaavarana sampoojyaa panchaayatana poojitaha || 26 ||
dehastha shaTchakradevee daharaakaashaa madhyagaha |
yogineegaNa samsevyaa bhrugvaadi prathama aavrutaha || 27 ||
ugrataaraa ghoraroopah sharvaanee sharva moortimaan |
naagaveNee naagabhrusho mantriNee mantradaivataha || 28 ||
jvalajjivhaa jvalannetro danDanaathaa drugaayudhaha |
paartha anjanaastra sandaatree paartha paashupataastradaha || 29 ||

pushpavacchakra taaTankaa phaniraaja sukunDalaha |
baaNaputree varoddhaatree baaNaasura varapradaha || 30 ||
vyaala kanchuka samveetaa vyaala yagyopaveetavaan |
nava laavanya roopaaDhyaa nava yauvana vigrahaha || 31 ||
naaTya priyaa naaTya moorti trisandhyaa tripuraantakaha |
tantropachaara supreetaa tantraadima vidhaayakaha || 32 ||
nava valleeshTa varadaa navaveera sujanma bhoohu |
bhramarajyaa vaasukijyo bherunDaa bheema poojitaha || 33 ||
nishumbha shumbha damanee neecha apasmaara mardanaha |
sahasraambuja aarooDhaa sahasra kamala architaha || 34 ||
gangaa sahodaree gangaadharo gauree tryambakaha |
shreeshaila bhramaraamba aakhyaa mallikaarjuna poojitaha || 35 ||
bhavataapa prashamanee bhavaroga nivaarakaha |
chandra manDala madhyasthaa munimaanasa hamsakaha || 36 ||
pratyangiraa prasannaatmaa kaameshee kaamaroopavaan |
svayamprabhaa svaprakaashah kaalaraatree krutaanta hruta || 37 ||
sadaa annapoornaa bhikshaaTovana durgaa vasupradaha |
sarvachaitanya roopaaDhyaa sacchidaananda vigrahaha || 38 ||
sarva mangala roopaaDhyaa sarva kalyaana daayakaha |
raajaraajeshvaree shreemad raajaraaja priyankaraha || 39 ||
ardhanaareeshvarasya idam naamnaam ashTottaram shatam |
paThan archan sadaa bhaktyaa sarva saamraajyam aapnuyaat || 40 ||
iti skanda mahaapuraaNe ardhanaareeshvara ashTottara shatanaama stotram
|| sampoornam ||

error: Content is protected !!